REGULAMIN Niepublicznego Żłobka „OLINEK”

Ważny od 02.01.2017

 1. Żłobek “Olinek” ul. Rumiankowa 6/48 w Kraśniku zajmuje się opieką wychowawczo – dydaktyczną i opiekuńczą dla dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 lat.
 2. Do Żłobka przyjmowane są dzieci zdrowe, oraz z alergią po wcześniejszym ustaleniu z personelem.
 3. Zapisy prowadzone są przez cały rok.
 4. Rekrutacja nie zakłada kryteriów selekcyjnych w odniesieniu do dziecka.
 5. Przyjęciu do Żłobka decyduje kolejność zgłoszeń z tym, że pierwszeństwo mają dzieci kontynuujące zajęcia z poprzedniego roku.
 6. Żłobek prowadzi działalność od poniedziałku do piątku w godzinach od 6:00 do 17:00.
 7. Żłobek “Olinek” daje możliwość pozostawienia dziecka i po godzinach urzędowania po uprzednim uzgodnieniu z personelem za dodatkową opłatą w wysokości 20 zł/h.
 8. Żłobek oferuje całodzienne wyżywienie dla dzieci (śniadanie, obiad z dwóch dań, podwieczorek). Posiłki dostosowane są do potrzeb i wieku dziecka, jak również daje możliwość pozostawienia przez rodziców posiłków (słoiczki)
 9. Warunkiem zapisania oraz uczestnictwa dziecka w żłobku jest:
  • wypełnienie karty zgłoszeniowej dziecka.
  • wpłaty kaucji w kwocie 150 zł jako rezerwacji miejsca dla dziecka w żłobku. W przypadku uczęszczania dziecka do żłobka wpłacona kwota kaucji zostaje zaliczona na poczet pierwszego czesnego, natomiast w przypadku rezygnacji z rezerwacji miejsca w żłobku, kaucja nie podlega zwrotowi.
  • podpisanie umowy i regulaminu,
  • terminowe i systematyczne wpłaty (do 5 dnia każdego miesiąca z góry, przy czym opłata czesnego jest stała i niepodzielna)
 10. W przypadku braku wpłaty czesnego w terminie, Rodzicom nie przysługuje zwrot wynikający z odliczenia stawki żywieniowej z tytułu nieobecności dziecka.
 11. Przyjęcie do placówki jest jednoznaczne z podpisaniem przez Rodziców umowy regulującej szczegółowe zasady pobytu dziecka w Żłobku, oraz wysokość i zasady odpłatności.
 12. Po przyjęciu dziecko pozostaje pod stałą opieką personelu Żłobka, do momentu odebrania przez rodziców lub opiekunów.
 13. Dzieci mogą być odbierane tylko przez Rodziców lub opiekunów prawnych. W przypadku odbioru dziecka przez inną dorosłą osobę, rodzic lub opiekun wyraża pisemną zgodę na tę okoliczność.
 14. Rodzice są zobowiązani do każdorazowego powiadamiania personelu o zachorowaniu lub innej przyczynie nieobecności dziecka.
 15. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności w placówce, pod warunkiem powiadomienia personelu Żłobka o tym fakcie do godz. 7:30 pierwszego dnia nieobecności dziecka.
 16. Rodzice zobowiązani są do pozostawienia wyprawki dla dziecka:
  • ciapy
  • poduszka
  • 2 poszewki na poduszkę
  • kocyk lub kołderka
  • prześcieradło z gumką 120/60 cm
  • ręcznik do twarzy i ręcznik kąpielowy
  • ubrania na zmianę
  • butelkę na mleko (jeśli dziecko używa)
  • butelkę na picie (jeśli dziecko używa)
  • mleko i/lub kaszkę (jeśli jest to dziecka jednym z głównych posiłków)
  • pieluszki
  • chusteczki nawilżane
  • smoczek uspokajający (jeśli dziecko używa)
  • przytulankę lub pieluszkę (jeśli dziecko potrzebuje do snu)
 17. Rodzice proszeni są o kierowanie uwag i propozycji do personelu w trosce o dobro dziecka, oraz zapoznanie się z treścią ogłoszeń i komunikatów.
 18. Rodzice lub opiekunowie zobowiązani są do przekazania personelowi jak największej wiedzy na temat przyzwyczajeń, upodobań i rozwoju dziecka.
 19. Rodzice lub prawni opiekunowie wyrażają zgodę na objęcie dziecka czułością (przytulanie, ucałowanie w policzek, lub czoło) w przypadku gdy dziecko tego potrzebuje.
 20. Rodzice wyrażają zgodę na umieszczanie zdjęć z wizerunkiem dziecka na stronie internetowej Żłobka, tylko do celów marketingowych palcówki.
 21. Rodzice mają prawo rozwiązać umowę z miesięcznym, pisemnym wyprzedzeniem z mocą obowiązującą od ostatniego dnia następnego miesiąca.
 22. Każdy rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest do zaakceptowania, podpisania i przestrzegania regulaminu.

W sprawach, których niniejszy regulamin nie reguluje, obowiązują indywidualne ustalenia pomiędzy Rodzicem a Niepublicznym Żłobkiem “Olinek”

Pobierz regulamin

Ta strona używa pliku COOKIE z zapisanym identyfikatorem sesji użytkownika w celu optymalizacji. W przypadku skorzystania z formularzy tworzony jest tymczasowy plik COOKIE, który zabezpiecza formularze przed wielokrotnym wysłaniem wiadomości. Strona korzysta także z plików COOKIE systemu Google Analytics w celach statystycznych. Żadne wrażliwe dane nie są zbierane. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu.

Zamknij [X]